ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Zeynep KOÇALİ

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KİMSESİZ

Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanlığı