Modern Diller Bölümü üniversitemiz bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların müfredat programlarında yer alan İngilizce derslerinin, Yüksekokulumuz bünyesinde çalışan öğretim personeli ile verilmesi için kurulmuştur.

            Bölümümüzün görevi uluslararası niteliklere göre hazırlanmış akademik İngilizce dil eğitimi hizmeti sunarak öğrencilere yeni üyesi oldukları akademik toplulukta ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin kazandıkları bu becerileri bölüm derslerine aktararak geliştirmelerini sağlamak ve böylece kullandıkları yabancı dilin kalitesini artırmaktır. Bu kapsamda derslerde öğrencilerin bilgi, beceri ve öğrenme düzeylerine en uygun seviyede hazırlanmış öğrenme araçları kullanılmaktadır. Kullanılan kitaplar, uluslararası düzeyde öğrencilerin gerek dilbilgisi, gerekse konuşma becerileri ile ilgili en temel konuları öğrenmesini amaçlamaktadır.

 

            Birimimizce sunulan programlar yoluyla, farklı gereksinimleri olan öğrenci gruplarının dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra; öğrenen merkezli öğrenme ortamları yaratmak, öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmak, kültürel farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak, öğrencilere yaşam boyu dil öğrenmeyi sürdürülebilmede gerek duyacakları dil öğrenme stratejilerinin yanı sıra özgüven kazandırabilmek de hedeflenmektedir.