Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile geçen yıl Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

  

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Tarihi: 11.09.2018

Sınav Saati: 10:00