1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans Parametreleri 1.1

Eğitim ve Öğretim Tasarımının  Yönetimi Performans İzleme 1.1

 

 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri 1.2

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.2

 

 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri 1.3

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İA- 001 Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--İA- 002 Gelen Evrak İş Akışı

--İA- 003 Giden Evrak İş Akışı

-- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

-- İA- 007 Doküman Hazırlama İş Akışı

--İA-008-Satın Alma İş Akışı

--İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

-- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı 

-- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

-- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

-- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı

-- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-056-Oryantasyon İş Akışı

 --- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı,

---İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-106-Hazırlık Eğitimi Muafiyeti İş Akışı

--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı

--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı

--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması

--- İA-162-Performans Programı Hazırla İşlemi İş Akışı

--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı

--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

---İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

---İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı

--- İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı

--- İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

--- İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

---İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

--- İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı 

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

--- İA-213-Fazla Mesai İş Akışı

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

---İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

--- İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

--- İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

--- İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--- İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--- İA-233-Öğretim Üyesi Görev Süre Uzatımı

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

--- İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akışı

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akışı

--- İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

---İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

---İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

---İA-244-Hibe Edilen Mal-Malzemenin Çıkış İş Şeması

---İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

---İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

---İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

---İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

---İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması

---İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

---İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

---İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

---İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Şeması

---İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

---İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

---İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

---İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

---İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

---İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

---İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

---İA-268-İç Kontrol Sistemi İzleme Ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

---İA-269 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

---İA-270-Ödenek Gönderme Belgesi Kontrolü İşlemi İş Akışı

---İA-271-Ödenek Aktarma Kontrolü işlemi İş Akışı

---İA-278-Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı