Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Mürsel BAYRAM (Üye)

Öğr. Gör. Mustafa UĞURLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KİMSESİZ (Üye)

Öğr. Gör. Zühal GÖKBEL (Üye)

Öğr. Gör. Ceyda ZERENAY (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Abdullah YILDIRIM (Kalite Temsilcisi) (Üye) 

Bil. İşlet. İsmail İŞYAPAN (Üye)

Mustafa Tayfun KOÇAL (Öğrenci Temsilcisi) (Üye)