Prof. Dr. Cemalettin İPEK (Başkan)

Öğr. Gör. Ceyda ZERENAY (Üye)

Öğr. Gör. Mustafa UĞURLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KİMSESİZ (Üye)

Öğr. Gör.Songül TAŞ (Üye)

Arş. Gör. Ahen Sena YILMAZ (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Abdullah YILDIRIM (Kalite Temsilcisi) (Üye) 

Bil. İşlet. İsmail İŞYAPAN (Üye)

Öğrenci Temsilcisi Amine Nur ŞEKER (Üye)