ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Zeynep KOÇALİ

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KİMSESİZ

Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Olusturulma Tarihi:2017-03-30 06:28:56
Guncelleme Tarihi: 2019-10-08 05:33:27