Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemiz öğrencilerine

yabancı dil eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. 6 fakülte, 3 yüksekokul, 5 meslek

yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Zorunlu Hazırlık sınıfına yabancı dil eğitimi

veren Yüksekokulumuz; gün geçtikçe gelişen, katılımcı, paylaşımcı, bilgiye önem veren

öğretim elemanı kadrosuyla, fiziki altyapısını ve teknik donanımını üst seviyelere taşıma

gayretiyle Yabancı Diller Yüksekokulları arasında seçkin bir yer edinme hedefine emin

adımlarla yürümektedir. 6’sı hazırlık bölümünde olmak üzere 16 okutman görev yapmaktadır.

6 derslik ve 2 dil laboratuvarında eğitim verilmektedir.

Fiziki Yapı

2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan yüksekokul binamızda yabancı dil eğitimi

verilmekte olan, gerekli teknolojik donanıma sahip 6 adet sınıf ve 2 adet bilgisayar

laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca dönem içinde sosyal ve bilimsel faaliyetlerimizi

gerçekleştirmemize olanak sağlayacak büyüklükte ve nitelikte bir adet konferans salonumuz

mevcut. Öğrencilerimizin ilgi ve seviyelerine uygun olarak seçilen kitaplar ve destekleyici

kaynaklarla donatılmakta olan yabancı dil kütüphanemiz 2017-2018 eğitim yılı içerisinde

faaliyete geçecektir. Binamızda hizmet vermekte olan kafeterya ve fotokopi merkezimiz

öğrencilerimize keyifli vakit geçirme ve ihtiyaçlarını temin etme olanağı sağlamaktadır.

Sosyal Faaliyetler

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini daha verimli ve aktif gerçekleştirmelerini amaçlayan

dönem başı oryantasyon programı, yabancı dilde haftalık sinema gösterimleri, belirli

aralıklarla yapılan bilgi yarışmaları, bilimsel konferanslar ve yıl sonunda gerçekleştirilen

mezuniyet günü etkinlikleri gibi sosyal ve bilimsel faaliyetler yapılmaktadır.

Ders Kitapları ve Sınavlar

Yüksekokulumuz okutmanları tarafından özenle incelenerek seçilen ve öğrencilerimizin dil

eğitimini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlayan güncel ve iletişim odaklı ders kitaplarımız yıl

boyunca öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmaktadır. Ayrıca kullanılan kitaplarımızın,

öğrencilerimizin eğitimini okul dışında da sürdürebilmelerini sağlayacak teknoloji destekli dil

eğitimi programları mevcuttur.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan muafiyet ve seviye belirleme sınavları güz

dönemi başında gerçekleştirilir. Yıl içerisinde ikisi güz dönemi, ikisi bahar döneminde olmak

üzere toplam dört ara sınav yapılmaktadır. Ayrıca, yıl içerisinde toplam 10 adet kısa sınav

yapılmaktadır. Yıl sonunda bir adet final ve bütünleme sınavları uygulanmaktadır.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-10-16 10:23:40
Guncelleme Tarihi: 2017-10-16 10:34:55