Uluslararası İlişkiler Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfları için yeterlik (muafiyet) yazılı sınavı 6 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00’da Yabancı Diller Yüksekokulu 114 ve 117 nolu dersliklerde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğrenciler için yeterlik (muafiyet) sözlü sınavı 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’da aynı dersliklerde yapılacaktır.  Sınavlar pandemi koşulları göz önüne alınarak gerekli önlemlerle gerçekleştirilecektir.

Olusturulma Tarihi:2020-09-21 12:46:06
Guncelleme Tarihi: 2020-09-21 12:46:32